Cam kết với môi trường

Mỗi hoạt động của con người đều có tác động đến môi trường.Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế lâu dài và hạnh phúc của người dân và xã hội. Nhãn hàng giấy nhiệt TAP luôn cố gắng sử dụng hiệu quả nguyên liệu tự nhiên bảo vệ và quản lý môi trường. Môi trường và lợi nhuận có vị thế ngang nhau trong quản lý của chúng tôi. Truonganhpaper với nhãn hàng TAP đang sản xuất giấy in nhiệt phục vụ cho toàn bộ mạng lưới khách sạn, nhà hàng, điện lực, khu vui chơi giải trí, hãng máy bay….. Chúng tôi nhận thấy đó là trách nhiệm duy nhất của mình đối với khách hàng - nhân viên - môi trường. Hướng hoạt đông của chúng tôi được xác định trong chính sách của TAP luôn luôn có tính ràng buộc sản phẩm với việc bảo vệ con người và môi trường.

Xem chi tiết

Đối tác khách hàng

Đăng ký nhận thông tin