Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Giấy nhiệt Trường anh (TAP)

 Địa chỉ: Số 68 – Nguyễn Hữu Thọ – Hoàng Mai – HN

 Điện thoại : 093.623.9354 – 0989.170.076

 Email : giaynhiet.tap@gmail.com

 Website : www.truonganhpaper.com – www.truonganhpaper.vn